Інформація стосовно розрахунків

1. Покази розрахункових засобів обліку відповідно до Переліку об'єктів і точок комерційного обліку Споживача знімаються (фіксуються) візуально або за допомогою електронних багатофункціональних розрахункових засобів обліку, які фіксують та зберігають інформацію про величини споживання електричної енергії та споживання електричної потужності, визначеного числа кожного місяця о 24 годині представником Споживача (відповідно до умов Договору про постачання електричної енергії).

У випадку встановлення у Споживача електронних багатофункціональних розрахункових засобів обліку, які фіксують та зберігають інформацію про величини споживання електричної енергії та споживання електричної потужності, покази розрахункових засобів обліку можуть зніматись також шляхом електронного зчитування інформації відповідно до технічних можливостей цих електронних багатофункціональних засобів обліку електроенергії. Зняття показів здійснюється представником Споживача та/або представником Постачальника безпосередньо з засобів обліку електроенергії або дистанційно, шляхом електронного обміну інформацією. Дані електронних багатофункціональних засобів обліку електроенергії є пріоритетними перед даними, які знімаються візуально.

2. Належно оформлений Акт про використану електричну енергію Споживач не пізніше першої половини наступного робочого дня наручно у двох примірниках надає в розрахункову групу електропостачальної організації (Лістінг №1).

3. Обсяг фактично спожитої за розрахунковий період електричної енергії визначається згідно з умовами договору за показами  розрахункових засобів обліку, знятих відповідно до додатку № 9 до Договору про постачання електроенергії «Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії».

4. Величина коштів, яку має оплатити Споживач за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію, визначається як добуток обсягу електричної енергії, спожитої (переданої) між датами зняття показів засобів обліку, на тариф.

1. Покази розрахункових засобів обліку відповідно до Переліку об'єктів і точок комерційного обліку Споживача знімаються (фіксуються) візуально або за допомогою електронних багатофункціональних розрахункових засобів обліку, які фіксують та зберігають інформацію про величини споживання електричної енергії та споживання електричної потужності, визначеного числа кожного місяця о 24 годині представником Споживача (відповідно до умов Договору про постачання електричної енергії).

У випадку встановлення у Споживача електронних багатофункціональних розрахункових засобів обліку, які фіксують та зберігають інформацію про величини споживання електричної енергії та споживання електричної потужності, покази розрахункових засобів обліку можуть зніматись також шляхом електронного зчитування інформації відповідно до технічних можливостей цих електронних багатофункціональних засобів обліку електроенергії. Зняття показів здійснюється представником Споживача та/або представником Постачальника безпосередньо з засобів обліку електроенергії або дистанційно, шляхом електронного обміну інформацією. Дані електронних багатофункціональних засобів обліку електроенергії є пріоритетними перед даними, які знімаються візуально.

2. Належно оформлений Акт про використану електричну енергію Споживач не пізніше першої половини наступного робочого дня наручно у двох примірниках надає в розрахункову групу електропостачальної організації (Лістінг №1).

3. Обсяг фактично спожитої за розрахунковий період електричної енергії визначається згідно з умовами договору за показами  розрахункових засобів обліку, знятих відповідно до додатку № 9 до Договору про постачання електроенергії «Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії».

4. Величина коштів, яку має оплатити Споживач за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію, визначається як добуток обсягу електричної енергії, спожитої (переданої) між датами зняття показів засобів обліку, на тариф.

Акт про використану електричну енергію


Розрахунки всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) за спожиту електроенергію проводяться згідно з Правилами користування електричною енергією.

Оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється споживачем у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період.

Попередня оплата – оплата, яку сплачує споживач до початку розрахункового періоду.

Розрахунковий період – період часу, зазначений у договорі про постачання електричної енергії.

Тривалість періоду для здійснення споживачем розрахунків зазначається у рахунку.