Заходи з регулювання споживання електроенергії та потужності

Інформація щодо участі споживачів в заходах з регулювання споживання електроенергії та потужності

ПрАТ «Львівобленерго» для попередження порушення сталої роботи ОЕС України має право у виняткових випадках, визначених Кодексом системи розподілу,  застосовувати заходи регулювання споживання з метою вимушеного зменшення величини споживаної електричної енергії та потужності (аварійне розвантаження).

Аварійне розвантаження у випадку настання надзвичайної ситуації в ОЕС України здійснюється відповідно до кодексу системи розподілу,  кодексу системи передачі та Плану захисту ОЕС України.

Аварійне розвантаження включає:
1) заходи з обмеження (відключення) споживачів на вимогу ПрАТ «Львівобленерго»;
2) заходи з обмеження (відключення) споживачів на вимогу РДЦ ЗР відповідно до Кодексу системи передачі;
3) застосування автоматичних протиаварійних систем зниження електропостачання;
4) аварійне ручне відключення навантаження;

Аварійне розвантаження виконується шляхом:
1) відключення (обмеження) навантаження оперативним персоналом;
2) ручного обмеження величини споживання потужності та електричної енергії оперативним персоналом споживача на вимогу ПрАТ «Львівобленерго» та РДЦ ЗР.
3) автоматичного відключення навантаження через зниження частоти напруги в енергосистемі (АЧР, САВН, локальні пристрої ПА).

Аварійне розвантаження може застосовуватись в обсягах, що не перевищують обґрунтовано необхідні обсяги зниження споживання для врегулювання відповідної аварійної ситуації.

Тривалість заходів аварійного розвантаження не може перевищувати період, визначений стандартом операційної безпеки.

ГАВ, СГАВ та АЧР складено на основі:
•    Кодексу системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП №310 від 14.03.2018р.;
•    Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП №309 від 14.03.2018р.;
•    Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 23 листопада 2006 року N 456 зі змінами 2014р та 2015р.

Графік аварійного відключення (ГАВ) ПрАТ «Львівобленерго» на 2021-2022 рр.

Графік погодинного відключення (ГПВ) ПрАТ «Львівобленерго» на 2021-2022 рр.

Спеціальний графік аварійного відключення (СГАВ) ПрАТ «Львівобленерго» на 2021-2022 рр.

Таблиця розміщення АЧР і ЧАПВ ПрАТ «Львівобленерго» на 2021-2022 рр.

***

Графік обмеження навантаження при дефіциті електричної потужності на 2018-2019 роки по ПрАТ "Львівобленерго"

Графік обмеження споживання електричної енергії при дефіциті палива на 2018-2019 роки по ПрАТ "Львівобленерго"

Графік обмеження споживання електричної енергії при дефіциті палива на 2020-2021 роки по ПрАТ "Львівобленерго"

Графік обмеження навантаження при дефіциті електричної потужності на 2020-2021 роки по ПрАТ "Львівобленерго"