Приєднання до електромереж

Як приєднатись до електромереж ПрАТ «Львівобленерго»?

Куди звертатись?

тел.: (032) 239-21-18, 239-21-15, м.Львів, вул.Сяйво,10
— якщо Ваш об’єкт розташований у м.Львові, м.Винники, с.Білогорща, смт.Брюховичі, смт.Рудно;
 
район електромереж ПрАТ «Львівобленерго» 
— якщо Ваш об’єкт розташований в районі Львівської області
 

Ви можете подати заяву про приєднання до електромереж онлайн!

 

 

Які потрібні документи?

1. Заява про приєднання електроустановки, де потрібно вказати величину електричної потужності, яку Ви хочете отримати (завантажити зразок заяви).

Заява  про  приєднання  електроустановки  певної  потужності  та  копії  доданих  до неї  документів  можуть  бути  подані  замовником  через  web-сайт  електропередавальної організації  в  мережі  Інтернет  із  застосуванням  електронного  цифрового  підпису  в установленому законодавством порядку .

До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;

4) ТЕО (за наявності).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);

копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;

лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник - юридична особа або фізична особа - підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово "відмова" у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) - серія та номер паспорта).

Для отримання проекту договору про приєднання та технічних умов Замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок та пред'являє паспортний документ.

Після виконання сторонами усіх умов Договору про приєднання ПрАТ «Львівобленерго» здійснить підключення електроустановок Замовника у відповідності до вимог чинного законодавства.

Інформуємо Вас, що для визначення величини прогнозованої приєднаної потужності об’єкта та категорії надійності електропостачання можете звернутись у проектну організацію стосовно виготовлення опитувального листа.

Форма опитувального листа  додається. Опитувальний лист
 

Що таке стандартне і нестандартне приєднання?

Стандартне приєднання — приєднання до електромереж ПрАТ «Львівобленерго» на відстані до 300 метрів і потужністю до 50 кВт.
 
Нестандартне приєднання —  приєднання до електромереж, яке не підпадає під критерії стандартного приєднання або приєднання тимчасових споруд.
 

Етапи стандартного приєднання

І етап
Енергокомпанія видає підписаний Договір про приєднання та технічні умови (впродовж 10 робочих днів з дня подання заяви згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»). Далі замовник підписує Договір та технічні умови (час підписання та повернення у ПрАТ «Львівобленерго» - 20 днів відповідно до вимог Господарського кодексу України) і оплачує вартість приєднання.
 
ІІ етап
Енергокомпанія будує, чи реконструює електричні мережі впродовж 45 календарних днів з дня оплати вартості приєднання (для першого ступеня до 16 кВт включно),  60 календарних днів (для другого ступеня від 16 кВт до 50 кВт включно).
 
ІІІ етап
Енергокомпанія  видає проект Договору споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії.

Проект договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії  надається  для підписання Заявнику упродовж 7 робочих днів з дати отримання від Заявника всіх документів, передбачених пунктом 11.3.5 глави IX Кодексу системи розподілу.
 
IV етап
До електричних мереж об’єкта замовника підключають впродовж 5 днів (або 10 днів, якщо це вимагає припинення електропостачання інших споживачів) — з дня підписання договору про надання послуги з розподілу та за умови готовності електроустановок замовника до прийняття напруги.
 

Вартість стандартного приєднання

Ставки плати за стандартне приєднання до електромереж на 2019 рік: http://loe.lviv.ua/ua/stavky 

Cтавки плати за стандартне приєднання до електромереж на 2020 рік: http://loe.lviv.ua/ua/stavky_snandart_2020

Cтавки плати за стандартне приєднання до електромереж на 2021 рік: https://loe.lviv.ua/ua/stavky_snandart_2021
 

Етапи нестандартного приєднання

І етап
Енергокомпанія видає підписаний Договір про приєднання та технічні умови (впродовж 10 робочих днів з дня подання заяви згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», або 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних вимог з ОСП). Далі замовник підписує Договір (час підписання та повернення у ПрАТ «Львівобленерго» - 20 днів відповідно до вимог Господарського кодексу України).
 
ІІ етап
Замовник розробляє за власні кошти проектно-кошторисну документацію на підставі отриманих технічних умов та завдання на проектування. Після цього узгоджує цю документацію з енергокомпанією впродовж 15 робочих днів (30 робочих  днів – у разі необхідності узгодження з іншими операторами).
 
ІІІ етап
Енергокомпанія розраховує вартість приєднання відповідно до вимог «Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу». Далі  сторони укладають додаткову угоду до Договору із зазначенням вартості приєднання. Після цього замовник оплачує вартість приєднання.
 
Іетап
А)Енергокомпанія будує чи реконструює власні електричні мережі. Термін виконання  залежить від виду робіт,  нормативних термінів будівництва та відведення земельних ділянок. 
Б) Замовник будує чи реконструює власні електромережі відповідно до розділу І технічних умов.
 
етап
Енергокомпанія видає проект Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Проект договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії  надається  для підписання Заявнику упродовж 7 робочих днів з дати отримання від Заявника всіх документів, передбачених пунктом 11.3.5 глави IX Кодексу системи розподілу,  якщо передбачається укладання договору із Заявником, потужність якого складає 150 кВт або більше, строк надання ОСР примірника договору про надання послуг з розподілу електричної енергії складає 14 робочих днів.
 
VI етап
До електричних мереж об’єкта замовника підключають впродовж 5 днів (або 10 днів, якщо це вимагає припинення електропостачання інших споживачів) — з дня підписання договору про постачання (користування) електричною енергією та за умови готовності електроустановок замовника до прийняття напруги.
 

Вартість нестандартного приєднання

Ставки плати за нестандартне приєднання та лінійну частину приєднання до електромереж на 2019 рік: http://loe.lviv.ua/ua/stavky_n

Ставки плати за нестандартне приєднання та лінійну частину приєднання до електромереж на 2020 рік: http://loe.lviv.ua/ua/stavky_nesnandart_2020

Ставки плати за нестандартне приєднання та лінійну частину приєднання до електромереж на 2021 рік: https://loe.lviv.ua/ua/stavky_nestandart_2021

Памятка про приєднання до електромереж

Завантажити пам'ятку приєднання до електромереж

Важлива інформація для замовників приєднання до електричних мереж 


Лист НКРЕКП №7463/17.1.3/7-17 від 07.07.2017р.

Особливості приєднання електроустановок квартир або вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі

Особливості приєднання електроустановок (об’єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-будівельних кооперативів


Контакти для консультацій та роз’яснень:

кол-центр ПрАТ «Львівобленерго»:
0 800 30 15 68, цілодобово, дзвінки безкоштовні.
 
інформаційно-консультаційний центр ПрАТ «Львівобленерго»:
тел: (032) 239-21-26; (032) 239-21-29; (032) 239-24-58;
e-mail: kc@loe.lviv.ua
 

Законодавство

Із законодавством України про приєднання до електромереж Ви можете ознайомитись за посиланням: http://loe.lviv.ua/ua/dokumenty 

Основні принципи та порядок електрифікації територій, що підлягають комплексній забудові за посиланням: http://loe.lviv.ua/ua/electrification

 

Інформація про потужність трансформаторних підстанцій


Інформація про потужність трансформаторних підстанцій


 

Карта обладнання Товариства


Геодезична інформаційно-технічна система об’єктів електроенергетики ПрАТ "Львівобленерго"


Інформація оновлюється і доповнюється