До уваги акціонерів ПАТ „Львівобленерго”, що є власниками дематеріалізованих акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 850 грн!

Відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.062000р. N 98, Зберігач до укладення договору про відкриття рахунку в цінних паперах із власником цінних паперів, здійснює внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах акціонерів, що є власниками дематеріалізованих акцій, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на підставі розпорядження Емітента.

Отже, відповідно до Регламенту здійснення депозитарної діяльності зберігача ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" для внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах акціонеру необхідно надати ПАТ "Львівобленерго" наступні документи:

Для акціонерів – фізичних осіб:

1. Анкету рахунку, заповнену відповідно до вимог Зберігача.

2. Картку із зразками підпису розпорядника рахунком (депонент, розпорядник рахунку, керуючий рахунком). Зразок підпису має бути засвідчений нотаріально.

3. Згода на обробку персональних даних.

4. Копію паспорта (надаються копії сторінок паспорта, що містять наступну інформацію: ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання), засвідчену нотаріально.

5. Копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків (для резидентів), засвідчену нотаріально чи органом, який видав цей документ.

Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то документ, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, не вимагається. В такому разі фізична особа додатково надає копію сторінки паспорта, в якій зроблено відповідну відмітку.

6. При зміні паспортних даних  - додатково надається:

 • довідка, видана відповідним територіальним управлінням Міністерства внутрішніх справ України (територіальним органом Державної міграційної служби), яка підтверджує зміни та дає змогу належним чином ідентифікувати власника рахунку.

7. При зміні даних свідоцтва про народження на дані паспорта  - додатково надаються:

 • довідка, видана відповідним територіальним управлінням Міністерства внутрішніх справ України (територіальним органом Державної міграційної служби), яка підтверджує зміни та дає змогу належним чином ідентифікувати власника рахунку;
 • копія свідоцтва про народження.

8. При зміні паспортних даних у зв’язку із зміною імені (прізвища, власного імені, по батькові) - додатково надаються документи, підтверджуючі настання таких змін:

 • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про шлюб (у разі, коли депонент перебуває у шлюбі), або свідоцтва про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано), або свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові);
 • довідка, видана відповідним територіальним управлінням Міністерства внутрішніх справ України (територіальним органом Державної міграційної служби), яка підтверджує зміни та дає змогу належним чином ідентифікувати власника рахунку.

Для акціонерів – юридичних осіб:

1. Анкету рахунку, заповнену відповідно до вимог Зберігача.

2. Картку із зразками підписів розпорядника (розпорядників) рахунку у цінних паперах та відбитком печатки юридичної особи, затверджену керівником юридичної особи.

3. При зміні найменування або місцезнаходження юридичної особи - додатково надаються:

 • копія рішення органу управління юридичної особи, згідно якого внесено зміни до інформації про юридичну особу, засвідчена підписом керівника та печаткою;
 • нотаріально засвідченні копії документів, до яких внесено зміни (Статут, Виписка з ЄДРПОУ, Довідка з ЄДРПОУ; Довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).

4. У випадку зміни розпорядника рахунку - додатково надаються:

 • копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчені нотаріально або підписом керівника (іншої уповноваженої особи юридичної особи) та печаткою цієї юридичної особи;
 • картку із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи.
 • оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності;
 • копію паспорта розпорядника (розпорядників) рахунку у цінних паперах, засвідчену нотаріально.
 • копію довідки про ідентифікаційний номер платника податків розпорядника (розпорядників) рахунку у цінних паперах, засвідчену нотаріально чи органом, який видав цю довідку.
 • згода на обробку персональних даних. 

Зберігач має право згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від депонентів (акціонерів) надання додаткових документів, відомостей та інформації, завірених та погоджених належним чином.

Звертаємо Вашу увагу!

Відповідно до Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування акціонери можуть звернутися в Товариство для внесення змін у реквізити рахунку в цінних паперах, відкритому у зберігача «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» м. Дніпропетровськ.

Відповідно до Регламенту здійснення депозитарної для внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах акціонеру необхідно надати ПАТ «Львівобленерго» документи, перелік яких акціонери можуть отримати звернувшись до Товариства особисто, або направити письмовий запит за адресою: 79052, м Львів,  вул. Сяйво, 10. Також перелік документів та відповідні бланки розміщенні на веб-сторінці www.loe.lviv.ua в розділі "Корпоративна інформація".

Прийом акціонерів здійснюється кожного четверга з 9:00 до 16:00 год. (обідня перерва 12:00 - 13:00 год.) за адресою м. Львів, вул. Козельницька, 3.

Контактна особа: Цимбала Роман Романович тел. (032) 239-24-08.