Надійність, якість, безпека!

Узгодження обсягів споживання

ДО УВАГИ  ЮРИДИЧНИХ СПОЖИВАЧІВ  ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»!

Відповідно до  Правил користування електричною енергією, затверджених постановою  НКРЕ від 31.07.1996р. №28 зі змінами та доповненнями (далі - ПКЕЕ) та Договору про постачання електроенергії (далі - Договір)  ПрАТ «Львівобленерго»  повідомляє:

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

п. 4.2. ПКЕЕ  передбачено, що відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним або поквартальним розподілом подаються споживачами постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом у термін, обумовлений п. 5.1. договору:  для визначення договірних величин споживання електричної енергії та потужності на наступний рік споживач не пізніше 15 листопада поточного року надає постачальнику відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії.

Споживачі, які розраховуються за електричну енергію за тарифами диференційованими за періодами часу, та споживачі постачальників за нерегульованим тарифом, електроустановки яких обладнані засобами диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, додатково подають відомості про заявку величини споживання електричної потужності у години контролю максимального навантаження енергосистеми на відповідні розрахункові періоди.

У разі відхилення від обсягів фактичного споживання за минулий рік на 15 % обсяги очікуваного споживання електричної енергії обґрунтовуються споживачем за даними запланованої до використання потужності та режиму роботи електроустановок відповідно до умов договору. Заявка споживача про очікувані обсяги споживання електричної енергії подається на фірмовому бланку підприємства за підписом керівника підприємства, з вказанням конкретних причин відхилень.

Узгоджені сторонами обсяги очікуваного електроспоживання оформлюються додатком до договору як договірні величини (Додаток №1 «Обсяги споживання електричної енергії» до договору про постачання електроенергії). Додаток №1 є невід’ємною частиною договору про постачання електричної енергії, який визначає величину обсягу споживання електроенергії у відповідний розрахунковий період. Додаток №1 заключається з усіма споживачами, крім населення.

При погодженні договірних величин споживання електричної енергії, обов’язково враховується відповідність обсягів споживання електричної енергії величині дозволеної потужності споживача та режиму роботи  згідно договору.

Приклад.

Дозволена до використання потужність  підприємства складає 25 кВт, підприємство працює 5-денний календарний тиждень, отже робочих днів в розрахунковому періоді – 23 (при 31 денному календарному місяці), режим роботи підприємства – 8 год на добу.(кількість змін в робочий день – 1, кількість годин в зміні – 8 год.):

25 х23х8 = 4600 кВт/год – максимально дозволений обсяг споживання електроенергії в розрахунковому періоді.

Зазначимо, що режим роботи – кількість робочих днів та години роботи – споживачвстановлюєпри укладанні договору про постачання електроенергії.При зміні режиму роботи підприємства, споживач має письмово повідомити постачальника електричної енергії із подальшим внесенням змін у чинний Договір.

У разі ненадання споживачем зазначених відомостей у встановлений Договором термін, розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік установлюється постачальником електричної енергії за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року.

ІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідно до п. 22 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил користування електричною енергією (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005р. № 910, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.11.2005р. за № 1399/11679) (зі змінами), у випадку споживання електричної енергії та потужності  понад договірну величину за розрахунковий період, Ви несете відповідальність згідно з укладеним договором про постачання електричної енергії.

   Зразок заявки
 

Графік обмеження навантаження при дефіциті електричної потужності на 2017-2018 роки по ПрАТ "Львівобленерго"
 
Графік обмеження споживання електричної енергії при дефіциті палива на 2017-2018 роки по ПрАТ "Львівобленерго"