ВЕБ-ЧАТ! Подати показник, дізнатись скільки платити або ситуацію з
відключенням — миттєво тут!

Технічна експлуатація та оперативне обслуговування абонентських електроустановок

ПрАТ «Львівобленерго» пропонує суб’єктам господарювання свої послуги із технічної експлуатації та оперативного обслуговування абонентських електроустановок на підставі укладених із Замовниками договорів.

Для замовлення такої послуги необхідно:

1. Звернутись з письмовим зверненням на ім’я технічного директора ПрАТ "Львівобленерго" (Рекомендована форма звернення додається).

Рекомендована форма звернення


До звернення необхідно додати такі документи:

— копії установчих документів:
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців або свідоцтво про державну реєстрацію;
статут, положення тощо (титульна сторінка, перша сторінка та сторінка, де вказано право укладати договори і особа, яка підписує ці договори) або довіреність на право укладання договорів.

— первинну електричну схему електроустановок  із зазначенням типів обладнання (за наявності – перелік обладнання релейного захисту, автоматики, зв’язку і телемеханіки із зазначенням їх типів та кількості).

2. ПрАТ «Львіобленерго» розробляє Договір на технічну експлуатацію та оперативне обслуговування абонентських електроустановок з кошторисами, які додаються до нього і є невід'ємними частинами Договору.

3. Проект Договору з кошторисами у двох примірниках надається Замовнику наручно (або, при неможливості, надсилається поштою) для погодження і підписання з його сторони.

4. Після підписання сторонами один примірник укладеного Договору надається Замовнику наручно (або, при неможливості, надсилається поштою).

Подальше виконання Договору здійснюється сторонами згідно з його умовами.

За додатковими роз’ясненнями Замовник може звернутись до виробничо-технічного відділу виконавчої дирекції ПрАТ «Львівобленерго» (тел. 239-23-30) або до відповідного району електричних мереж.