Надійність, якість, безпека!

Стандартне приєднання

Стандартне приєднання згідно з Правилами приєднання до електричних мереж — це приєднання електроустановки замовника (крім електроустановок, призначених для виробництва електроенергії) до діючих електромереж електропередавальної організації на відстані, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника:

Етапи стандартного приєднання

1. Подання заяви.

2. Отримання договору про приєднання до електричних мереж, з вказаним розміром плати за приєднання, а також технічних умов стандартного приєднання, що є невід’ємним додатком до даного договору (безоплатно, протягом десяти робочих днів від дня подання заяви).

3. Підписання замовником договору про приєднання до електричних мереж.

4. Оплата вартості послуг з приєднання.

5. Надання послуг з приєднання здійснюється електропередавальною організацією протягом 15 робочих днів (для першого ступеня) та 30 робочих днів (для другого ступеня) від дня оплати вартості приєднання і в необхідному обсязі робіт від точки забезпечення потужності до точки приєднання:

У випадку складного будівництва (необхідності узгодження визначених проектних чи будівельно-монтажних робіт) термін надання послуги з приєднання може бути продовжено.

6. Підписання договору про користування (чи постачання) електричною енергією.

7. Підключення об’єкту до електричних мереж ПАТ „Львівобленерго”.