Приєднання до електромереж

Як приєднатись до електромереж ПрАТ «Львівобленерго»?

Куди звертатись?

тел.: (032) 239-21-18, 239-21-15, м.Львів, вул.Сяйво,10
— якщо Ваш об’єкт розташований у м.Львові, м.Винники, с.Білогорща, смт.Брюховичі, смт.Рудно;
 
район електромереж ПрАТ «Львівобленерго»
— якщо Ваш об’єкт розташований в районі Львівської області
 

Ви можете подати заяву про приєднання до електромереж онлайн!

 

 

Які потрібні документи?

1. Заява про приєднання електроустановки, де потрібно вказати величину електричної потужності, яку Ви хочете отримати (завантажити зразок заяви).

Заява  про  приєднання  електроустановки  певної  потужності  та  копії  доданих  до неї  документів  можуть  бути  подані  замовником  через  web-сайт  електропередавальної організації  в  мережі  Інтернет  із  застосуванням  електронного  цифрового  підпису  в установленому законодавством порядку .

До заяви про приєднання електроустановки певної потужності додаються:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання;

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (техніко-економічне обгрутування, за наявності).

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).Окрім цього, Вам необхідно заповнити усі зазначені поля, у тому числі потужність,  категорію надійності електропостачання і т.д.

Для отримання проекту договору про приєднання та технічних умов Замовник звертається до електропередавальної організації за місцем розташування його електроустановок та пред'являє паспортний документ.

Після виконання сторонами усіх умов Договору про приєднання ПрАТ «Львівобленерго» здійснить підключення електроустановок Замовника у відповідності до вимог чинного законодавства.

Інформуємо Вас, що для визначення величини прогнозованої приєднаної потужності об’єкта та категорії надійності електропостачання можете звернутись у проектну організацію стосовно виготовлення опитувального листа.
Форма опитувального листа  додається. Опитувальний лист

Що таке стандартне і нестандартне приєднання?

Стандартне приєднання — приєднання до електромереж ПрАТ «Львівобленерго» на відстані до 300 метрів і потужністю до 50 кВт.
 
Нестандартне приєднання —  приєднання до електромереж, яке не підпадає під критерії стандартного приєднання або приєднання тимчасових споруд.
 

Етапи стандартного приєднання

І етап
Енергокомпанія видає підписаний Договір про приєднання та технічні умови (впродовж 10 робочих днів з дня подання заяви згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»). Далі замовник підписує Договір та технічні умови (час підписання та повернення у ПрАТ «Львівобленерго» - 20 днів відповідно до вимог Господарського кодексу України) і оплачує вартість приєднання.
 
ІІ етап
Енергокомпанія будує, чи реконструює електричні мережі впродовж 20 календарних днів з дня оплати вартості приєднання (для першого ступеня до 16кВт включно),  30 календарних днів (для другого ступеня від 16кВт до 50кВт включно).

Увага! Встановлені строки надання послуг зі стандартних приєднань можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.
 
ІІІ етап
Енергокомпанія  видає проект Договору про постачання електричної енергії, або про користування електричною енергією.
- Проект договору про постачання електричної енергії надається протягом 7 робочих днівдля споживачів (крім населення) з приєднаною потужністю до 150кВт та протягом 14 робочих днів для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150кВт та більше від дати прийняття від споживача заяви та пакету документів
- Проект договору про користування електричною енергією (населення) надається протягом 10 робочих днів з дня подання замовником заяви та пакету документів.
 
IV етап
До електричних мереж об’єкта замовника підключають впродовж 5 днів (або 10 днів, якщо це вимагає припинення електропостачання інших споживачів) — з дня підписання договору про постачання (користування) електричною енергією та за умови готовності електроустановок замовника до прийняття напруги.
 

Вартість стандартного приєднання

Зі ставками плати за стандартне приєднання до електромереж Ви можете ознайомитись за посиланням: http://loe.lviv.ua/ua/stavky
 

Етапи нестандартного приєднання

І етап
Енергокомпанія видає підписаний Договір про приєднання та технічні умови (впродовж 10 робочих днів з дня подання заяви згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»). Далі замовник підписує Договір (час підписання та повернення у ПрАТ «Львівобленерго» - 20 днів відповідно до вимог Господарського кодексу України).
 
ІІ етап
Замовник розробляє за власні кошти проектно-кошторисну документацію на підставі отриманих технічних умов та завдання на проектування. Після цього узгоджує цю документацію з енергокомпанією впродовж 15 робочих днів (30 робочих  днів – у випадку потужності електроустановок 5МВт та більше).
 
ІІІ етап
Енергокомпанія розраховує вартість приєднання відповідно до вимог «Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж». Далі  сторони укладають додаткову угоду до Договору із зазначенням вартості приєднання. Після цього замовник оплачує вартість приєднання.
 
ІV етап
А)Енергокомпанія будує чи реконструює власні електричні мережі. Термін виконання  залежить від виду робіт,  нормативних термінів будівництва та відведення земельних ділянок.  
Б) Замовник будує чи реконструює власні електромережі відповідно до розділу І технічних умов
 
V етап
Енергокомпанія  видає проект Договору про постачання електричної енергії, або про користування електричною енергією.
- Проект договору про постачання електричної енергії надається протягом 7 робочих днівдля споживачів (крім населення) з приєднаною потужністю до 150кВт та протягом 14 робочих днів для споживачів (крім населення) із приєднаною потужністю 150кВт та більше від дати прийняття від споживача заяви та пакету документів
- Проект договору про користування електричною енергією (населення) надається протягом 10 робочих днів з дня подання замовником заяви та пакету документів.
 
VI етап
До електричних мереж об’єкта замовника підключають впродовж 5 днів (або 10 днів, якщо це вимагає припинення електропостачання інших споживачів) — з дня підписання договору про постачання (користування) електричною енергією та за умови готовності електроустановок замовника до прийняття напруги.
 

Вартість нестандартного приєднання


Зі ставками плати за нестандартне приєднання та лінійну частину приєднання до електромереж Ви можете ознайомитись за посиланням: http://loe.lviv.ua/ua/stavky_n
 

Памятка про приєднання до електромереж

Завантажити пам'ятку приєднання до електромереж

Важлива інформація для замовників приєднання до електричних мереж


Лист НКРЕКП №7463/17.1.3/7-17 від 07.07.2017р.

Контакти для консультацій та роз’яснень:

кол-центр ПрАТ «Львівобленерго»:
0 800 50 15 68, цілодобово, дзвінки безкоштовні.
 
інформаційно-консультаційний центр ПрАТ «Львівобленерго»:
тел: (032) 239-21-26; (032) 239-21-29; (032) 239-24-58;
e-mail: kc@loe.lviv.ua

Законодавство

Із законодавством України про приєднання до електромереж Ви можете ознайомитись за посиланням: http://loe.lviv.ua/ua/dokumenty

Основні принципи та порядок електрифікації територій, що підлягають комплексній забудові за посиланням: http://loe.lviv.ua/ua/electrification

Інформація про потужність трансформаторних підстанцій


Інформація про потужність трансформаторних підстанцій

Карта обладнання Товариства


Геодезична інформаційно-технічна система об’єктів електроенергетики ПрАТ "Львівобленерго"


Інформація оновлюється і доповнюється