ВЕБ-ЧАТ! Подати показник, дізнатись скільки платити або ситуацію з
відключенням — миттєво тут!

Законодавство

Закон України "Про ринок електричної енергії" (від 13.04.2017 № 2019-VIII із наступними змінами та доповненнями)

"Правила роздрібного ринку електричної енергії" (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 із наступними змінами та доповненнями)

"Кодекс систем розподілу" (постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 із наступними змінами та доповненнями)

"Порядок забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам" (постанова КМУ №1209 від 27.12.2018р.)

"Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії" (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018  № 87 із наступними змінами та доповненнями)

"Про Методичні рекомендації визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання" (наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 червня 2013 року N 399)

"Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів" (ПТЕЕС) (затверджено Міністерством палива та енергетики № 258 від 25.07.2006р.із наступними змінами та доповненнями)

"Правила улаштування електроустановок" (ПУЭ) (затверджено Міністерством енергетики та електрифікації СРСР від 31.08.1985 р. Шосте видання, перероблене та доповнене)

"Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання" (
Постанова НКРЕКП №1841 від 18.10.2016 р. із наступними змінами та доповненнями)

"Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією" (Постанова НКРЕ України № 562 від 04.05.06р. із наступними змінами та доповненнями)

"Про тарифи диференційовані за періодами часу" (Постанова НКРЕ № 1241  від 20.12.2001р. із наступними змінами та доповненнями)

Публічна інформація

1. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації регулюється Законом України "Про доступ до публічної інформації".

2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в письмовій формі шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Запит на інформацію подається у довільній формі.

4. Запит на інформацію повинен містити:

5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

6. Запит на інформацію може бути подано особисто до ПрАТ «Львівобленерго» або його структурних підрозділів в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник Товариства, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

10. Відмова в задоволенні запиту на публічну інформацію може бути оскаржена в суді.

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Примітки

1. Запит може бути поданий:

2. Запит може бути поданий особисто до ПрАТ «Львівобленерго» або його структурних підрозділів в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

4. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

5. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

6. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. Інформація на запит надається безоплатно.

8. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

а) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

б) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

в) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 8 цих приміток;

г) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:

Куди звертатись?

Для отримання проекту договору про приєднання Вам необхідно звернутись із заявою про приєднання електроустановки із заявленою величиною потужності:

Зразок Опитувального листа

 

2. З питань надання послуг :

звертатися з письмовою заявою довільної форми у відповідний район електромереж за місцем розташування замовника або на ім'я технічного директора  ПрАТ "Львівобленерго" за адресою 79052, м. Львів, вул. Сяйво,10. В листі вказати перелік робіт та місце розташування об’єкту надання послуг, за можливості – диспетчерські назви мереж.

3. З питань технічного стану об’єктів електромереж, якості постачання електроенергії звертатися письмовою заявою довільної форми на ім'я технічного директора ПрАТ "Львівобленерго" за адресою 79052, м. Львів, вул. Сяйво,10.