Надійність, якість, безпека!

Приєднання, яке не є стандартним

Приєднання до електричних мереж, яке не підпадає під критерії стандартного, є нестандартним і має здійснюватись в порядку, встановленому розділом III Правил приєднання до електричних мереж.

Плата за нестандартне приєднання електроустановки замовника до електромереж енергопередавальної організації визначається окремо в кожному випадку на основі проектної документації, що визначає вартість розвитку електричних мереж для забезпечення приєднання електроустановки замовника з врахуванням дольової участі замовника у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб.

Етапи нестандартного приєднання

1. Подання заяви.

2. Отримання проекту договору про нестандартне приєднання та підписані технічні умови нестандартного приєднання, які є невід’ємною частиною договору (безоплатно, не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви).

3. Підписання договору про приєднання до електричних мереж.

4. Розроблення замовником проектної документації та її погодження з ПАТ "Львівобленерго".

5. Визначення вартості приєднання відповідно до Методики розрахунку плати нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж та підписання додаткової угоди до договору про приєднання з визначеною вартістю приєднання.

6. Оплата замовником вартості приєднання.

7. Надання послуг з приєднання. Строки виконання проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт мають відповідати строкам, передбаченими чинними будівельними нормами та правилами. Відповідно до умов договору про приєднання до електричних мереж, ПАТ “Львівобленерго” виконує необхідний обсяг робіт від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

8. Підписання договору про користування (чи постачання) електричною енергією.

9. Підключення об’єкту до електричних мереж ПАТ „Львівобленерго”.